Termostabilne nanomateriały z RNA

Znana ze swojej nietrwałości cząsteczka RNA została wykorzystana przez grupę naukowców z Laboratorium profesora Guo do stworzenia nanostruktur RNA odpornych na działanie wysokiej temperatury.

Do tej pory struktura kwasu rybonukleinowego uważana była za nietrwałą w warunkach temperatury wyższej niż 30oC. Członkom grupy badawczej profesora Guo udało się wykorzystać ten biopolimer do stworzenia struktury w kształcie trójkąta, która jest stabilna w temperaturze nawet 100oC i w obecności mocznika. Ponadto jest ona zdolna do „polimeryzacji”, która prowadzi do uzyskania bardziej złożonych struktur o łatwo kontrolowanej strukturze i ilości „monomerów”, co jest nieosiągalne w przypadku zwykłych polimerów.

termostab-mat

Naukowcy złożyli 6 trójkątnych podjednostek RNA, otrzymując obiekt molekularny w kształcie plastra miodu. Po horyzontalnym połączeniu dużej liczby takich obiektów uzyskali tzw. „kartkę” RNA.

Po tym, jak odpowiednio zmodyfikowali RNA-trójkąty, czyli dołączyli do nich funkcjonalne fragmenty oligonukleotydowe o właściwościach aptamerów, rybozymów czy terapeutyków, otrzymali doskonałe multifunkcjonalne narzędzia do zastosowań w biologii, medycynie i nanotechnologii.

Źródło:
1. Emil F. Khisamutdinov, Daniel L. Jasinski, Peixuan Guo. RNA as a Boiling-Resistant Anionic Polymer Material To Build Robust Structures with Defined Shape and Stoichiometry. ACS Nano, 2014; DOI: 10.1021/nn5006254

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz