Seminarium: Struktura, specyficzność substratowa i udział 5’ nukleotydaz w procesach komórkowych

W piątek 5 VI 2015 zapraszamy na seminarium dr Doroty Kubackiej (sala 2.163, CeNT I).

Abstrakt:

 5‘ nukleotydazy stanowią rodzinę enzymów zaangażowanych w ścieżkę
degradacji nukleotydów. Prowadzą one głównie reakcję hydrolizy
niecyklicznych monofosforanów nukleozydów do nukleozydów i fosforanu
nieorganicznego. Podczas seminarium przedstawię 8 dotychczas znanych 5’
nukleotydaz, a na podstawie 2 z nich, cN-IIIA i cN-IIIB, omówię
charakterystyczne cechy struktury i ich specyficzność substratową.

Bookmark the permalink.

Comments are closed