Transport jonów przez swobodne warstwy grafenowe

W piątek 23 X 2015 zapraszamy o godz. 17 (sala: 2.163 CeNT) na seminarium Krystiana Ubycha: Transport jonów przez swobodne warstwy grafenowe. Krystian prowadził na ten temat badania podczas swojego pobytu w Cambridge.

Abstrakt: Grafen w ostatnich latach jest obiektem intensywnych badań w wielu dziedzinach nauki. Ze względu na swoje ciekawe właściwości optyczne, elektryczne i mechaniczne jest bardzo interesującym materiałem o potencjalnym zastosowaniu w nowych technologiach.
Podczas swojego pobytu w Cambridge zajmowałem się jednym z potencjalnych zastosowań grafenu w otrzymywaniu selektywnie przepuszczalnych membran. Na seminarium opowiem o przebiegu eksperymentów, wynikach badań selektywnego transportu jonów przez membrany grafenowe.
Jednoatomowe, wytrzymałe i selektywne membrany grafenowe mogą być nową jakością w oczyszczaniu wody, wykrywaniu ciężkich jonów czy sekwencjonowanie DNA.

Serdecznie Zapraszamy!

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz