Seminarium: Badania syntetyczne i mechanistyczne nad reakcjami katalizowanymi metalami i związkami organicznymi

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Koła Nukleotyd, które odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17:00 w CeNT sala 2.163.

Tym razem wystąpi gość specjalny: dr Marcin Kałek

Abstrakt: Rozwój metodologii syntetycznej, mimo że nie zawsze motywowany bezpośrednio względami aplikacyjnymi, stanowi kluczowy warunek postępu w chemii biologicznej i bioorganicznej. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wybrane przykłady osobistych doświadczeń prelegenta w dziedzinie opracowywania nowych reakcji chemicznych. W pierwszej części prezentacji omówione zostaną katalizowane kompleksami palladu reakcje cross-couplingu prowadzące do tworzenia wiązań węgiel-fosfor, ważnych między innymi w kontekście zastosowań w chemii kwasów nukleinowych. Następnie przedstawione będą prace nad metodami syntezy stereoselektwynej wykorzystującymi organokatalizę chiralnymi fosfinami. Reakcje te prowadzą do ważnych biologicznie motywów strukturalnych takich jak dichinan, chinolin-2-on, oraz do pochodnych aminokwasów czwartorzędowych. Z uwagi na fakt, że badania mechanistyczne stanowią nieodzowny element prac nad nowymi reakcjami chemicznymi, omówione zostaną także najważniejsze ustalenia dotyczące mechanizmów nowych reakcji.

W imieniu zarządu KNChBN i prelegenta
serdecznie zapraszam

Andrzej Kraszewski

Bookmark the permalink.

Comments are closed