Seminarium: Badnie oddziaływań białko- lignad metodą termoforezy mikroskalowe

Zapraszamy na spotkanie koła nukleotyd, które odbędzie się w ten piątek o 17:00 w CeNT w auli na I p.

Seminarium wygłosi Mateusz Kozarski, a tematem będzie:

„Badnie oddziaływań białko- lignad metodą termoforezy mikroskalowej”

MST_Technology

Termoforeza mikroskalowa jest to jedna z metod biofizycznych służąca do badań oddziaływań pomiędzy biomolekułami. Metoda ta opiera się na obserwacji ruchu cząsteczek w mikroskopowym gradiencie temperatur. Zmiany w strukturze biomolekuł powodują ich różne zachowanie pod wpływem przyłożonego gradientu temperatur. W metodzie MST termoforetyczny ruch fluorescencyjnie znakowanej cząsteczki jest mierzony poprzez obserwowanie rozkładu fluorescenji wewnątrz kapilary. Podczas seminarium zaprezentuję wyniki moich badań, które przeprowadziłem będąc na miesięcznych praktykach w Zakładzie Biofizyki w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Celem moich badań było wyznaczenie stałej asocjacji K­a  halogenowanych ligandów do białka CK2α.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz