BIOLOGIA + INFORMATYKA = BIOINFORMATYKA

komar1

 

 

 

 

Dziś chcę zgłębić co mają ze sobą wspólnego dwie nauki BIOLOGIA i INFORMATYKA.

Otóż Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną gromadzącą w sobie elementy informatyki oraz biologii molekularnej i biologii strukturalnej, ale także genetyki, matematyki, teorii baz danych, biochemii i genomiki, proteomiki, metabolomiki i transkryptomiki.

 

Lecz najważniejszą rolę odgrywa tu BIOLOGIA i INFORMATYKA.

„Weźmy pod lupę” jak się mają do siebie te dwie skrajne dziedziny:

komar2

Głównym celem BIOINFORMATYKI są odpowiedzi na pytania, które stawia wpółczesna biologia i medycyna, za pomocą biologii na poziomie cząsteczkowym i informatyki, gdzie

obejmuje tworzenie i rozwój baz danych, algorytmów obliczeniowych i technik statystycznych oraz teorii do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemy wynikających z zarządzania i analizy danych biologicznych.

Głównie BIOINFORMATYKA obejmuje:

  • możliwość odkrycia nowych biologicznych spostrzeżeń
  • szerszą perspektywę w przeprowadzanych doświadczeniach
  • modelowanie białek
  • tworzenie bazy danych dostępne poprzez siec komputerową, zawierające zapis sekwencji DNA i białek bądź informacje z zakresu biotechnologii

komar3

Oto ważniejsze programy zajmujące się tą problematyką:

  • Blast - jest to grupa programów pozwalających na efektywną pracę z sekwencjami.

Z której możemy podkreślić podstawowe programy Blastu:

  • Nucleotide Blast – przeszukuje bazy sekwencji nukleotydowych w poszukiwaniu sekwencji podobnych do zapytania;

*Protein Blast – przeszukuje bazy sekwencji aminokwasowych w poszukiwaniu sekwencji podobnych do zapytania;

*Blastx – przeszukuje bazy białkowe w poszukiwaniu sekwencji, która potencjalnie może powstać w procesie translacji z sekwencji nukleotydowej wklejonej w okno pytania;

*Tblast -poszukuje sekwencji nukleotydowej na podstawie sekwencji białka

  • ProtParam – służy do obliczania parametrów fizycznych i chemicznych dla konkretnego białka na podstawie sekwencji znajdującej się w bazach Swiss-Prot , TrEMBL lub wprowadzonych przez użytkownika
  • NetPhos – służy do wskazywania miejsca, w którym mogą sekwencjować aminokwasy białek, które przypuszczalnie mogą czynić ustępstwa fosforylacji w komórkach eukariotycznych oraz także do wyliczania prawdopodobieństwa do zajścia takiego procesu
  • Psort – służy do przewidywania miejsca lokalizacji białka w komórce.
  • Vector NTI - jest to aglomerat programów bioinformatycznych pozwalających na dokonanie tych samym poleceń co przez powyższe programy i nie tylko. Jest użyteczny w przypadku zaawansowanych badań, głównie ze względu na znaczne skrócenie czasu wymaganego do przenoszenia danych pomiędzy różnymi programami

komar4

Na naszym Uniwersytecie Warszawskim także mamy możliwość zagłębić się, w tą naukę studiując BIOINFORMATYKĘ:

 

Oto przydatne linki, które mogą w tym pomóc:

 

Magdalena Komar Zastosowania fizyki w biologii i medycynie spec. Projektowanie Molekularne   i BioinformatykaWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Biografia:

 

 

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz