4EGI-1 – małocząsteczkowy inhibitor oddziaływania pomiędzy białkami eIF4E i eIF4G

Serdecznie zapraszamy na seminarium KNChB Nukleotyd, w ten piątek o godz. 17 w sali 2.163 (2p CeNT) wystąpi dr Dorota Kubacka.

Abstrakt:
4EGI-1 jest niedużą cząsteczką, która została zidentyfikowana w 2007 roku spośród 16 000 innych związków, jako inhibitor oddziaływania białek kompleksu inicjacji translacji: eIF4E i eIF4G w badaniach wysokoprzepustowych opartych o polaryzację fluorescencji. Podwyższona ekspresja białka eIF4E w komórce powoduje zmiany nowotworowe, dlatego obecnie rozwijanych jest wiele kierunków terapii mających na celu zmianę ilości i aktywności białka eIF4E w komórce. Podczas seminarium przedstawię postawy rozwoju terapii z udziałem cząsteczki 4EGI-1, mechanizm tworzenia kompleksu 4EGI-1 z eIF4E oraz aktywność 4EGI-1 w badaniach przeciwnowotworowych na podstawie doniesień literaturowych.

W imieniu swoim i prelegentki
serdecznie zapraszam

JRK

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz