Komórki macierzyste i miRNA czyli o technikach reprogramowania opartych o post-transkrypcyjną regulację ekspresji genów.

Serdecznie zapraszamy na seminarium KNChB Nukleotyd o 17  w auli na I p. CeNT już w ten piątek!

Wystapi Adam Mamot, a tematem prezentacji będzie: Komórki macierzyste i miRNA czyli o technikach reprogramowania opartych o post-transkrypcyjną regulację ekspresji genów.

Abstrakt: Regulacja ekspresji genów odbywa się na różnych poziomach i za pomocą różnych mechanizmów. Jeden z nich angażuje miRNA do degradacji i inhibicji translacji docelowych mRNA. Odkryto, że pewne rodziny miRNA, obficie występujące w komórkach embrionalnych, są zdolne do indukcji pluripotencji, między innymi ludzkich fibroblastów.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz