Seminarium: Oświecić fotoliazy

oswJuż dziś, o godzinie 17:00, w budynku CENT, w auli na I piętrze będziemy mieli przyjemność posłuchać seminarium Pauliny Wysmołek! Abstrakt znajdziecie poniżej ;)

Oświecić fotoliazy

DNA jest nieustannie eksponowane na czynniki powodujące jego uszkodzenie.Niesie ono za sobą poważne konsekwencje,których orgnizm próbuje za wszelką cenę uniknąć. Wytworzył szereg procesów naprawczych, które ogólnie można podzielić na „naprawę ciemną” (zachodzącą bez wykorzystania światła) oraz „naprawę jasną”. Ta ostatnia obejmuje proces fotoreaktywacji przeprowadzany przez niesamowity enzym fotoliazę, przy absorpcji kwantu promieniowania światła. Na seminarium chciałabym pokrótce opowiedzieć o mechanizmie reakcji przeprowadzanej przez fotoliazę oraz jak jej właściwość może zostać wykorzystana w terapiach chorób związanych z uszkodzeniami DNA.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz