Zapraszamy serdecznie na dzisiejsze seminarium Koła Nukleotyd

c3cp43858a-f2Zapraszamy serdecznie na dzisiejsze seminarium Koła Nukleotyd, które odbędzie się o 17:00 w Sali 5004 (Zwracam uwagę na zmianę Sali, to jest Vp). Wystąpi Renata Kasprzyk:

Tytuł Seminarium: „Obrazowanie komórkowe z wykorzystaniem metody SERS”

Abstrakt:Metody obrazowania są szeroko stosowane w diagnostyce medycznej, ale także w biologii molekularnej do badań procesów komórkowych. W tym kontekście szczególnie popularną grupą są metody obrazowania oparte o techniki spektroskopowe, takie jak fluorescencja. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi nanotechnologii, popularna stała się także powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska (SERS).
W trakcie seminarium opowiem o możliwościach oraz zaletach stosowania metody SERS do obrazowania komórek. Przedstawię także wybrane przykłady literaturowe, w których autorzy wykorzystywali układy zawierające nanocząstki metaliczne do pozyskiwania obrazu komórki.

 

Bookmark the permalink.