Seminarium „Struktury wybranych białek wirusa grypy A i ich znaczenie w projektowaniu leków przeciwwirusowych”

Serdecznie zapraszamy na seminarium Koła Nukleotyd. Jutro o godzinie 17:00 wystąpi Sebastian Gołojuch.
 
Temat: Struktury wybranych białek wirusa grypy A i ich znaczenie w projektowaniu leków przeciwwirusowych
 
Abstrakt: Wirus grypy należący do rodziny ortomyksowirusów odpowiedzialny jest za sezonowe epidemie grypy, które są związane z milionami zachorowań rocznie na całym świecie. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych z powodu tej choroby umiera rocznie od 3000 do 49000 osób. Ze względu na dużą zmienność wirusa grypy A i jego zdolność do zarażania nie tylko ludzi ale i zwierząt (głównie ptaków i świń) oraz przenoszenia pomiędzy nimi, jest on przyczyną sporadycznych pandemii. Takie występowały m.in. w 1918 roku (grypa hiszpanka) oraz w 2009 (grypa meksykańska). Podstawową metodą zapobiegania grypie są sezonowe szczepienia. Mają one jednak pewne wady, do których można zaliczyć m. in. selektywność tylko na przewidziane przed sezonem podtypy wirusa, oraz utrudnioną możliwość odpowiednio szybkiego przygotowania szczepionek w przypadku wystąpienia pandemii. Rozwiązaniem tych problemów są leki przeciwwirusowe o szerszej selektywności (obejmującej większość podtypów wirusa). Obecnie dostępne są leki blokujące migrację kationów wodorowych przez kanał jonowy – białko M2 wirusa (Symmetrel, Flumadine), oraz inhibitory neuraminidazy (Zanamivir, Oseltamivir). Wirus grypy posiada jednak więcej potencjalnych celów molekularnych, które mogą być interesujące od strony projektowania leków. Należy do nich m.in. miejsce wiązania kapu polimerazy RNA wirusa.
Bookmark the permalink.