XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry i 5thEFMC Young Medicinal Chemist Symposium

W dniach 2-8 września 2018 roku, w Lublanie odbyły się dwie konferencje organizowane przez Europejską Federację Chemii Medycznej (EFMC) poświęcone najnowszym i najciekawszym odkryciom w dziedzinach chemii medycznej i biologicznej.

Członkowie Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” mieli zaszczyt reprezentować Uniwersytet Warszawski zarówno na głównej konferencji XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry(EFMC-ISMC 2018), jak i na dodatkowym sympozjum 5thEFMC Young Medicinal Chemist Symposium(EFMC-YMCS 2018), które dedykowane było młodym naukowcom zainteresowanym chemią medyczną. Udział w konferencji był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego dla projektu „Poszerzenie wiedzy oraz prezentacja wyników badań z zakresu chemii i biologii nukleotydów oraz kwasów nukleinowych poprzez udział członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” w międzynarodowych konferencjach naukowych” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z Najlepszych! 3.0″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas całego tygodnia członkowie Koła mieli szansę: wysłuchać 15 wykładów plenarnych, wziąć udział w obradach ponad 25 sekcji naukowych, a także zaangażować się w dyskusje podczas trwania sesji posterowych. Wszystkie te aktywności pomogły poszerzyć naszą wiedzę na temat najnowszych odkryć w zakresie chemii biologicznej i bioorganicznej.

Wśród prezentujących, naszą uwagę szczególnie przyciągnęli:

Prof. Dr Peter H. Seeberger (Max Planck Institute, Niemcy), prezentujący wyniki badań opisujących odziaływania pomiędzy złożonymi modyfikowanymi oligosacharydami a białkami i lipidami oraz sposobie ich wykorzystania w opracowywaniu nowych szczepionek przeciwko zakażeniom bakteryjnym

Prof. Dr Cristina Nevado (University of Zurich, Szwajcaria) zajmująca się syntezą organiczną małocząsteczkowych związków o działaniu terapeutycznym oraz projektowaniem leków metodami modelowania molekularnego (tzw. „in silico”)

Dr Cedric Boularan (Invivogen, Francja), badający możliwości zastosowania cyklicznych dinukleotydów (CDNs) jako ligandów służących do obrazowania i kontrolowania in vivo ścieżek sygnałowych zależnych od STING (Stimulator of Interferon Genes)

Dr Diane Coe (GlaxoSmithKline, UK), opracowująca wraz z zespołem nowatorskie zastosowania dla analogów dinukleotydów, jednym z nich jest możliwość kontrolowanego wzmacniania reakcji układu odpornościowego

Podczas sesji posterowych członkowie Koła mieli szansę na zaprezentowanie wyników swoich badań oraz dyskusję na ich temat z badaczami z całego świata. Do prezentujących należeli:

Agnieszka Brzezińska – poster “Analysis of dinucleotide analogues modified in the oligophosphate bridge using tandem mass spectrometry

Sebastian Gołojuch – poster “Synthesis of novel phosphoramidate and thiophosphoramidate cap analogs – potential pronucleotide translation inhibitors

Adam Mamot – poster „Synthesis and characterisation of 7-methylguanosine oligophosphate analogs modified in C8 position – potential inhibitors of proteins involved in messenger RNA metabolism

Teodor Olejko – poster “Synthesis of cleavage-resistant, fluorescentlly labeled cap analogue as a molecular probe for hDcpS

Beata Starek – poster “Graphene oxide as quencher used in HTS method for studies on mRNA 5’-end-interacting proteins

Radosław Wójcik – poster “Novel N7-benzylated dinucleotide 5’cap analogues -synthesis, properties and cap-protein interactions

Postaramy się Wam przybliżyć niektóre z omawianych na konferencji zagadnień w czasie najbliższych seminariów Koła Chemii Biologicznej „Nukleotyd”.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w czwartki o godzinie 17.00!

Radosław Wójcik

04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: buy viagra

Dodaj komentarz