Seminarium „Walidacja – jedno z trzech podstawowych kryteriów jakości w laboratorium badawczym”

Serdecznie zapraszamy na seminarium Koła Nukleotyd. Dzisiaj o godzinie 17:00 wystąpi Agnieszka Brzezińska.
 
Temat: Walidacja – jedno z trzech podstawowych kryteriów jakości w laboratorium badawczyme
 
Abstrakt: Platon, grecki filozof (ok. 427–347 p.n.e), określił „jakość” jako pewien stopień doskonałości, Joseph Moses Juran (1904–2008), amerykański teoretyk zarządzania, mówił o jakości jako o stopniu, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy, natomiast polska norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 mówi, że „laboratorium powinno stosować właściwe metody i  procedury do wszystkich badań objętych jego zakresem działalności. Dotyczy to pobierania próbek do badań, postępowania z  obiektami (materiałami) poddawanymi badaniom, ich przygotowania, przechowywania, transportowania oraz tam, gdzie to właściwe, oszacowania niepewności pomiaru, jak również technik statystycznych, stosowanych do analizy danych pochodzących z badania”. Na dzisiejszym seminarium postaram się odczarować straszną statystykę, metrologie i walidacje metody badawczej. Wspólnie przejdziemy przez etapy procesu walidacyjnego, aż do stworzenia raportu walidacyjnego.
Bookmark the permalink.